Αυτοματισμοί

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας σε κάθε κτίριο, προϋποθέτει ευέλικτη “συμπεριφορά”  του κτιρίου  όσο αναφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς όμως εκπτώσεις στην άνεση των ενοίκων.

Τα συστήματα αυτοματισμού μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικό έλεγχο διαφόρων συστημάτων ενός κτιρίου όπως των συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, παραγωγής ζεστών νερών χρήσης, εξαερισμού, φωτισμού κλπ, αυξάνοντας την λειτουργική και ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Η υιοθέτηση διάφορων τεχνικών διαχείρισης κτιρίων, επιτρέπουν τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισής τους, με στόχο την  οικονομικότερη, ενεργειακά αλλά και χρηματικά, λειτουργία του.  Η χρήση κατάλληλων συστημάτων αυτοματισμού, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κατά 20% – 30% την κατανάλωση ενέργειας σε ένα κτίριο.

Η Openenrgy παρέχοντας τεχνικές συμβουλές και λύσεις για τις εγκαταστάσεις κλιματισμού, θέρμανσης, ψύξης, εξαερισμού κλπ ενός κτιρίου, μπορεί να τις συνδυάσει με προτάσεις για εφαρμογές αποτελεσματικού αυτόματου ελέγχου τους, με στόχο την αυξημένη ενεργειακά απόδοσσή τους, αλλά και την βελτίωση της άνεσης των χρηστών ενός κτιρίου.

Shares