Βιομάζα

Οι μονάδες αεριοποίησης  της βιομάζας είναι η τελευταία λέξη της πράσινης τεχνολογίας και είναι σχεδιασμένες να μετατρέπουν ένα άχρηστο και πολλές φορές επιζήμιο ή βλαβερό υλικό (τα γεωργικά απορρίμματα και απόβλητα), σε χρήσιμη ενέργεια παράγοντας ΒΙΟΑΕΡΙΟ και στην συνέχεια ηλεκτρικό ρεύμα.

Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε ταυτόχρονα δύο πράγματα:

  • Απαλασσόμαστε από υλικά που είναι άχρηστα ή επικίνδυνα (πχ, απόβλητα ελαοτριβείων)
  • Παράγουμε θερμική και ηλεκτρική ενέργεια  για δική μας χρήση ή για πώληση 

Πέρα από τα αναμφισβήτητα  οικονομικά πλεονεκτήματα οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν συστήματα αεριοποίησης απολαμβάνουν και πρόσθετα οφέλη: 

  • Χαμηλό αποτύπωμα Διοξειδίου του Ανθρακα και οικονομικά πρόσθετα οικονομικά οφέλη από την πώληση CarbonCredits.
  • Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκη και την Ελληνική Νομοθεσία περί Διάθεσης Γεωργικών Αποβλήτων.
  • Λήψη Πράσινου Πιστοποιητκού και ECOLABEL.
  • Εύκολη ανανέωση της Αδειας Λειτουργίας

Shares