Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

 

 

Ο Όμιλος Openmind διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών σε όλη την Ελλάδα για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που είναι πλέον απαραίτητα για την μεταβίβαση ή την ενοικίαση κατοικιών, καταστημάτων και κτιρίων καθώς και για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ οίκον.

Shares