Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων

Η εγκατάσταση ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης αποσκοπεί στην επιτήρηση ή και τον αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, ώστε να είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση, η απρόσκοπτη λειτουργία, η ρύθμιση των παραμέτρων και η ανάλυση δεδομένων όλων των εγκαταστάσεων από ένα σταθμό ελέγχου (χρονικός προγραμματισμός, διαχωρισμός του κτιρίου σε ζώνες χρήσης, καταγραφή θερμοκρασιών, έλεγχος της κατάστασης των μηχανημάτων, φύλαξη δεδομένων κ.ο.κ).

Παράλληλα, παρακολουθείται και καταγράφεται η συμπεριφορά των συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που εγκαταστάθηκαν στο κτίριο, τη θερμική άνεση χώρων, τις εγκαταστάσεις κλιματισμού-θέρμανσης, τα παθητικά ηλιακά συστήματα, την εγκατάσταση φωτισμού και φυσικού δροσισμού, την κατανάλωση ηλεκτρικής κατανάλωσης κτιρίου καθώς και την ποιότητα αέρα και δημιουργεί αρχεία με στατιστικά στοιχεία.

Τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης βρίσκουν εφαρμογή σε ευρεία γκάμα κτιρίων, όπως  οικίες , ξενοδοχεία, κτίρια οργανισμών και επιχειρήσεων και συνήθως περιλαμβάνουν και την εγκατάσταση αυτοματισμών άμεσης ρύθμισης και διακοπής της παροχής ενέργειας όπως:

  • Ανιχνευτές κίνησης για άνοιγμα ή κλείσιμο φώτων.
  • Συστήματα διακοπής της λειτουργίας κλιματιστικών σε περίπτωση ανοίγματος παραθύρου.
  • Σύστημα παρακολούθησης συγκεκριμένων φορτίων συνδεδεμένων με αυτοματισμό άμεσης διακοπής του φορτίου μόλις αυτό πλησιάζει συγκεκριμένη ζήτηση.
  • Σύστημα αφαίρεσης και τοποθέτησης κλειδιού για έλεγχο του ηλεκτρικού φορτίου, κυρίως σε δωμάτια ξενοδοχείων.

Shares