Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

Η ηλιακή θερμική ενέργεια είναι η πλέον οικονομική και οικολογική ανανεώσιμη μορφή ενέργειας. Τοποθετώντας έναν ηλιακό θερμοσίφωνα, επιλέγετε μια απ’ τις “καθαρότερες” και πιο αποδοτικές συσκευές που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη διάρκεια ζωής του ο ηλιακός θερμοσίφωνας εξοικονομεί πλέον των 2000€ απ’ τους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ αποφεύγεται η έκλυση περίπου τριάντα τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Η Openenergy σε συνεννόηση με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, προτείνει και εγκαθιστά τον ηλιακό θερμοσίφωνα που καλύπτει όλες  τις προδιαγραφές που μπορεί να προκύψουν τόσο από τον τρόπο χρήσης του όσο και από τη θέση εγκατάστασης.

 

Shares