Μόνωση Κτιρίων

Οι νέες τεχνολογίες ψύξης – θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σίγουρα και αποδεδειγμένα εξοικονομούν ενέργεια και χρήματα.

Όταν όμως εφαρμόζονται σε κτίρια με ανεπαρκή ή και καθόλου εξωτερική μόνωση η ενέργεια που εξοικονομείται μειώνεται κατά πολύ.

Η ορθή μόνωση βελτιώνει την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και μπορεί να  ¨ανεβάσει¨  βαθμίδα στην ενεργειακή κατηγορία του, χωρίς να πραγματοποιήσετε κάποια επιπλέον παρέμβαση μέσω του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μόνωση του κτιρίου σας από το Α έως το Ω με το κλειδί στο χέρι, (θερμοπρόσοψη, δώμα, εσωτερική) όπως αυτή καθορίζεται από τη σχετική ενεργειακή μελέτη (υγρομόνωση – θερμομόνωση), χρησιμοποιώντας μόνο πιστοποιημένα υλικά και μεθόδους υψηλής ποιότητας, με επιστημονικό προσωπικό και πιστοποιημένα συνεργεία τοποθέτησης, που θα καλύψουν σε κάθε περίπτωση τις απαιτήσεις του και θα σας εξασφαλίσουν εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας, θερμο-ηχο μόνωση και πολυετή εγγύηση.

ΟΦΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη/θέρμανση
 • Αποτροπή δημιουργίας υγρασίας και μούχλας
 • Αποφυγή σχηματισμού ρωγμών στην όψη
 • Αύξηση ωφέλιμου χώρου στο εσωτερικό (νέες κατασκευές)
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής συστήματος
 • Μέγιστη προστασία προσόψεων
 • Ευέλικτος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
 • Προστασία του περιβάλλοντος (μείωση εκπομπών CO2)

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

 • Έλεγχος επιπεδότητας τοιχοποιίας και απομάκρυνση σκόνης
 • Τοποθέτηση Μεταλλικής ράγα εκκίνησης
 • Τοποθέτηση Θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης EPS
 • Τοποθέτηση Θερμομονωτικών Πλακών EPS γύρω από τα κουφώματα
 • Μηχανική στήριξη Θερμομονωτικών Πλακών EPS με χρήση ειδικών βυσμάτων αγκύρωσης
 • Τοποθέτηση Γωνιόκρανων ενίσχυσης
 • Τοποθέτηση υαλοπλέγματος στις γωνίες των ανοιγμάτων (45° )
 • Τοποθέτηση υαλοπλέγματος σε όλη την επιφάνεια
 • Εφαρμογή βασικής στρώσης
 • Επικαλυψη υαλοπλέγματος
 • Επάλειψη της στεγνής κόλλας με αστάρι για να γίνει η προετοιμασία για το τελικό επίχρισμα
 • Τοποθέτηση τελικού επιχρίσματος

Βασικά Υλικά Εφαρμογής

 • Διογκωμένη Πολυστερίνη (E.P.S.) πιστοποιημένη με CE
 • Kονίαμα / Κόλλα για συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών
 • Αγκύρια / Βύσματα για στερέωση των πλακών (κυρίως σε παλιές τοιχοποιίες)
 • Βασικό επίχρισμα και πλέγμα ως οπλισμό
 • Αστάρι πριν την τελική στρώση
 • Τελικό διακοσμητικό επίχρισμα (ακρυλικό , σιλικονούχο…)
 • Βοηθητικά εξαρτήματα (γωνιόκρανα,σκοτίες, φουρούσια…)
.
.
.

Shares