Πιστοποίηση ΤUV

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μόνο από την OpenEnergy Hellas Πιστοποίηση TUV ISO για την εγκατάσταση οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος ! Τώρα υπάρχει η δυνατότητα για την οικιακή σας εγκατάσταση να γίνει πιστοποίηση της εγκατάστασης από επιθεωρητές της TUV NORD, του μεγαλύτερου γερμανικού οργανισμού πιστοποίησης στον κόσμο, και να σας παραδώσουμε πιστοποιητικό TUV με την ολοκλήρωση των εργασιών όπου σας εξασφαλίζει με ασφάλιση έως 25.000.000€ για αστική ευθύνη λόγω πλημμελούς εγκατάστασης ή χαμηλής ποιότητας εξοπλισμού. Μόνο εμείς στην Ελλάδα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πιστοποιούμε τις εγκαταστάσεις μας στο όνομα του ιδιοκτήτη από την TUV NORD. Τίποτα δεν είναι τυχαίο…

Shares