Συντήρηση Οικιακών Φ/Β

Παροχή Υπηρεσιών Παρακολούθησης & Τεχνικής Υποστήριξης
Διασυνδεμένων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο Δίκτυο

Η OpeneEnergy Hellas σε συνέχεια της επιτυχούς συνεργασίας με τους πελάτες-συνεργάτες της, προχωρά στη δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών. Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της εποχής και την επιθυμία των πελατών-συνεργατών μας, για ακόμα μια φορά πρωτοπορούμε και δημιουργούμε οικονομικά προγράμματα, τεχνικής υποστήριξης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, για την εξάλειψη τυχόν δυσλειτουργιών που μπορεί να παρουσιασθούν, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών και το μέγιστο κέρδος για τον πελάτη. Για το σκοπό αυτό παρέχουμε πακέτα συντήρησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες του φωτοβολταϊκού σταθμού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών και τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί. Η τακτική ετήσια συντήρηση του φωτοβολταϊκού πάρκου προτείνεται από όλους τους κατασκευαστές των υλικών που απαρτίζουν το φωτοβολταϊκό πάρκο.

Γιατί πρέπει να συντηρήσετε το φωτοβολταϊκό σταθμό σας

 1. Άμεση και έγκαιρη διάγνωση και εντοπισμός της βλάβης ή της δυσλειτουργίας με δυνατότητα ταχείας αποκατάστασή της.
 2. Αποφυγή εμφάνισης τεχνικών δυσλειτουργιών ή βλάβης του εξοπλισμού που έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση για την επιδιόρθωσή τους.
 3. Εξάλειψη της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων.
 4. Επιβράδυνση της διαδικασίας φθοράς/γήρανσης και επέκταση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού.
 5. Τήρηση όρων και προϋποθέσεων ισχύος κατασκευαστικών εγγυήσεων, για την αντικατάσταση ή επισκευή εγκατεστημένου εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται εντός εγγύησης.
 6. Σύνταξη τεχνικών αναφορών για τραπεζικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρίες σε περιπτώσεις διεκδίκησης αποζημιώσεων λόγω ασφαλιζόμενων γεγονότων (π.χ. φυσικές καταστροφές, κλοπές, ακραία καιρικά φαινόμενα).
 7. Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και δημιουργία προβλέψεων για τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού, μέσω της επεξεργασίας του ιστορικού περιοδικών αναφορών παραγωγής και συντήρησης.
 8. Μείωση στο ελάχιστο του χρόνου ενασχόλησης του ιδιοκτήτη.
 9. Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού, με στόχο τις υψηλότερες οικονομικές απολαβές της επένδυσης, με αποφυγή απώλειας κερδών.

Ως γνωστόν ο χρόνος είναι ο πιο αμείλικτος εχθρός!

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο ετήσιος έλεγχος της συνολικής εγκατάστασης, προλαμβάνει όλες τις πιθανές βλάβες που μπορούν να προκαλέσουν την διακοπή λειτουργίας μέρους ή ακόμα και ολόκληρου του φωτοβολταϊκού σταθμού και την απώλεια της παραγωγής για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η συντήρηση περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τακτική προληπτική συντήρηση και έλεγχος για την βέλτιστη λειτουργία του συστήματος σας.
 • Έκτακτη συντήρηση (εκτός χρονοδιαγράμματος), για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών, με ταχύτατη απόκριση και επίλυση του προβλήματος.
 • Online συλλογή δεδομένων από τους αντιστροφείς (παραγωγή, συμβάντα, κλπ), για την έγκαιρη διάγνωση και επίλυση τυχόν προβλημάτων στην παραγωγή ενέργειας.

Επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να γίνεται η τακτική συντήρηση είναι η κάλυψη από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σε περίπτωση που δεν γίνεται περιοδική συντήρηση και έλεγχος δεν ισχύει η κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρίες και ορισμένες φορές δεν ισχύει ούτε η εγγύηση καλής λειτουργιάς των υλικών από τους κατασκευαστές τους. Όταν συμβεί βλάβη ή ατύχημα, οι ασφαλιστικές εταιρίες ελέγχουν εάν έχει γίνει η τακτική συντήρηση. Εάν δεν έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις δεν αποζημιώνουν.
Διασφαλίστε την επένδυσή σας, διασφαλίστε τα χρήματά σας!

 

Shares