Συστήματα Θέρμανσης A.Π.Ε.

Μέσω του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον σας δίνετε η δυνατότητα να αντικαταστήσετε το παλαιό σύστημα θέρμανσης της οικία σας με καινούριο όμοιας ή διαφορετικής τεχνολογίας.

Είναι λογικό ο παλαιός σας λέβητας ύστερα από κάποια χρόνια λειτουργίας να μην επιτυγχάνει την αρχική του απόδοση. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, όπου δηλαδή υπάρχει ελλιπής  συντήρηση, η λειτουργία τoυ κρίνεται ως ιδιαιτέρως αντιοικονομική.

Η τοποθέτηση μιας νέας τεχνολογίας κεντρικής θέρμανσης  μπορεί να σας απαλλάξει από ένα σημαντικό ποσοστό του κόστους θέρμανσης . Πόσο μάλλον αν συνυπολογιστεί και η συνεχώς αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

Η Openenergy εκτός της αντικατάστασης του υπάρχοντος λέβητα με ένα νέο, υψηλής απόδοσης (>90%), σας ενημερώνει και για νέα συστήματα κεντρικής θέρμανσης που λειτουργούν με βάσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παρέχουν ακόμη μεγαλύτερη οικονομία, όπως: 

  • Ηλιοθερμικό σύστημα , που συλλέγει ηλιακή ακτινοβολία και την μετατρέπει σε θερμική ενέργεια η οποία ζεσταίνει το νερό για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών (ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση) των νοικοκυριών. Με την εγκατάσταση ενός ηλιοθερμικού συστήματος μπορείτε να επιτύχετε την εξασφάλιση ΔΩΡΕΑΝ του 98% του ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)  και οικονομία περίπου -30% στα έξοδα θέρμανσης.
  • Σύστημα κεντρικής θέρμανσης που λειτουργεί  με ενεργειακού τύπου τζάκια ή με λέβητες που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη τη βιομάζα.
  • Σύστημα κεντρικής θέρμανσης με αντλία θερμότητας αέρος – νερού που χρησιμοποιεί τη υφιστάμενη υδραυλική σας εγκατάσταση θέρμανσης με οικονομία έως 80% (σε σχέση με το πετρέλαιο).

 

 

 ΔΕΚΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

 

Shares