Τεχνική Κάλυψη

Παροχή Υπηρεσιών Παρακολούθησης & Τεχνικής Υποστήριξης
Διασυνδεμένων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο Δίκτυο

 

 

 

 

 

 

 

 

Η OpeneEnergy Hellas σε συνέχεια της επιτυχούς συνεργασίας με τους πελάτες της προχωρά στη δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών. Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες  της εποχής και την επιθυμία των πελατών-συνεργατών μας, για ακόμα μια φορά πρωτοπορούμε και δημιουργούμε οικονομικά προγράμματα, τεχνικής υποστήριξης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, για την εξάλειψη τυχόν δυσλειτουργιών που μπορεί να παρουσιασθούν, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών και το μέγιστο κέρδος για τον πελάτη. Για το σκοπό αυτό παρέχουμε πακέτα συντήρησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες του φωτοβολταϊκού σταθμού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών και τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί. Η τακτική ετήσια συντήρηση του φωτοβολταικού πάρκου προτείνεται από όλους τους κατασκευαστές των υλικών που απαρτίζουν το φωτοβολταικό πάρκο.

 

Shares