Ασφάλιση Έργων

Πλήρης ασφάλιση του Φ/Β συστήματος μόνο με 65 ευρώ το χρόνο.

Οι θυγατρικές εταιρίες του ομίλου Openmind αναλαμβάνουν την ασφάλιση του φωτοβολταϊκού συστήματός σας κατά παντός κινδύνου (καιρικά φαινόμενα, φυσικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες, βανδαλισμούς κτλ.) με άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού με καινούριο και αποζημίωση για κάθε μήνα που το σύστημα δεν λειτουργεί εξαιτίας της ζημιάς με την εγγύηση της EuroLife Ασφαλιστική.

.

Shares