Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

H OpenEnergy Hellas έχει τη δυνατότητα και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες παράλληλα με ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλο το εύρος των πελατών της ώστε να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή λύση για τις ανάγκες τους (φωτοβολταϊκά,ανεμογεννήτριες, αντλίες θερμότητας, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ). Εξειδικευμένο προσωπικό θα σας συνοδεύσει και θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα της επένδυσής σας, από την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, τον τεχνικο-οικονομικό σας σχεδιασμό έως και την εξασφάλιση της συντήρησης του φωτοβολταϊκου ή άλλου συστήματος που θα προμηθευτείτε.

Οι υπηρεσίες που απολαμβάνουν όλοι μας οι πελάτες είναι:

  • Έρευνα και ανάλυση αγοράς από τις συνδεδεμένες εταιρίες του ομίλου
  • Εκθέσεις απόδοσης από αναγνωρισμένους φορείς.
  • Ανάλυση κερδοφορίας της επένδυσης.
  • Τεχνικο-οικονομικές εκθέσεις.
  • Χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών – και ΑΠΕ έργων σε συνεργασία με κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  • Ανεξάρτητες εκθέσεις ποιότητας για φωτοβολταϊκά έργα σε στέγες και επιχειρήσεις.
  • Τεχνολογικές συμβουλές.
Shares