Χρηματοδότηση Έργων

100% χρηματοδότηση.

Ούτε 1 ευρώ δικό σας κεφάλαιο. Καθαρά έσοδα από τον πρώτο μήνα!

Οι θυγατρικές εταιρίες του ομίλου Openmind αναλαμβάνουν χωρίς καμία χρέωση όλες τις διαδικασίες για την 100% χρηματοδότηση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος χωρίς καμία προσημείωση ώστε να απολαμβάνετε καθαρά κέρδη “στην τσέπη σας” από τον πρώτο κιόλας μήνα παραγωγής χωρίς να χρειαστεί να καταβάλετε καμία δόση δανείου.

H OpenEnergy Hellas έχει ανεξάρτητο τμήμα Logistics στην Κεντρική Ευρώπη και δεν δεσμεύεται από την τοποθέτηση συγκεκριμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων όπως ισχύει στις καθαρά εμπορικές εταιρίες.
Έτσι έχετε έναν ανεξάρτητο, ειδικευμένο σύμβουλο που θα σας οδηγήσει στην εγκατάσταση του συστήματος που θα σας αποφέρει το μεγαλύτερο έσοδο.

Shares